Welcome to DAHUA Technology !

Contact Us

Dahua Technology Co., Ltd.
No.1199, Bin'an Road, Binjiang District, Hangzhou
P.C:  310053
Tel: +86-571-87688883
Fax: +86-571-87688815
E-mail: overseas@dahuatech.com

Dahua UK
Queen Anne House. 25-27 Broadway, Maidenhead.SL6 1LY
Contact No.:+44(0)1628 673 667(For UK&Ireland Trade Only)
E-mail: sales.UK@global.dahuatech.com
Support: support.UK@global.dahuatech.com